elearning

Læringsplattform (LMS) for din bedrift

Vi tilbyr en e-læringsportal spesialtilpasset din virksomhet. Firmaet får sin egen startside på e-learning.no/firmanavn

Kundereferanser Funksjonalitet

"Vi i Sykehusbygg er strålende fornøyd med hvordan Educatia har bistått med å få etablert våre e-læringkurs "HMS på byggeplassen". Den digitale linken mellom mannskapene som er registrert i HMSReg og kursene i Educatia gjør det veldig effektivt og automatisk å sende invitasjon til kurs og få kvittering for gjennomført kurs. Vi har fått rask og god support fra Educatia når det har vært behov for det."

Pascal Le Divenah

Prosjektleder, Sykehusbygg

"Telenor Kystradio har benyttet Educatia i snart 10 år. Systemet er svært brukervennlig, og har meget høy stabilitet. Jeg vil likevel spesielt nevne en høykompetent, rask, og ikke minst alltid hyggelig kundeservice."

Audun Tollum-Andersen

Telenor Kystradio

Bruksområder

Opplæring av nyansatte

Lag introduksjonskurs for nyansatte med gjennomgang av virksomhetens forretningsområder, interne rutiner og prosedyrer, etiske retningslinjer og bedriftens visjoner og målsetninger.

Bedriftsintern opplæring

Lag bedrifts- eller bransjespesifikke kurs for opplæring i interne prosedyrer, instrukser og kontrollrutiner, og kunnskap om bedriftens produkter og tjenester.

Opplæring i nye dataprogrammer

Lag skreddersydde kurs for opplæring i programvare (fagsystemer) og teknisk utstyr som er egenutviklet eller spesialtilpasset din bedrift.

Sertifiseringer og opplæringsbevis

Lag bransje- eller bedriftsspesifikke kompetansebevis ved fullført opplæring og beståtte kunnskapstester. La systemet håndtere eventuelle krav til periodisk repetisjon av kurs.

CV-database

Kombiner med CV-database og medarbeidersamtaler

Læringsplattformen er integrert med CV-database og kompetanseoversikt og nettbasert verktøy for medarbeidersamtaler.

For kursutviklere

Konverter kurs fra Powerpoint

Du kan laste opp eksisterende kursmateriell i Powerpoint-format. Vår programvare vil automatisk konvertere innholdet til et ekte nettkurs.

Brukervennlig kursredigering

Velg blant en mengde ferdige innholdsmaler. Redigering av kursinnhold er like enkelt som tekstbehandling. Du kan lime inn tekst fra Word-dokumenter og beholde formatering av tekst og tabeller.

Bilder, lyd, video og vedlegg

Du kan bruke multimedia som bilder, lyd og video i dine nettkurs. Sett inn bilder og video fra Fil-biblioteket, eller fra eksterne kilder som YouTube og Vimeo. Du kan også legge ved filvedlegg som kursdeltakere kan laste ned.

Fil-bibliotek

Du kan laste opp bilder, dokumenter (f.eks. Word- og PDF-dokumenter) og andre filer til et felles bibliotek. Du kan angi nøkkelord som gjør det enkelt å finne og gjenbruke filer i flere kurs.

Integrert kunnskapstesting

Du kan plassere kunnskapstester, quizzer og spørreundersøkelser hvor som helst i dine nettkurs, og velge om kursdeltakerne må bestå prøvene før de kan fullføre kurset.

Nettbutikk for kurs

Dersom du ønsker det, kan du selge dine kurs til tredjepart via en innebygget nettbutikk, hvor du kan ta betalt med faktura, kredittkort eller Vipps. Du bestemmer selv prisen på kursene du selger, og kan godkjenne hver kurspåmelding.

For kursledere og instruktører

Registrer kursdeltakere fra Excel

Du kan registrere flere kursdeltakere på en gang ved å laste opp et Excel-regneark. Du kan også legge til kursdeltakere enkeltvis, eller de kan registrere seg selv.

Godkjenning av kurspåmelding

Dersom kursdeltakere kan melde seg selv på kurs, kan du velge om du vil godkjenne hver enkelt påmelding. Kursleder blir automatisk varslet ved nye påmeldinger.

Automatiske påminnelser og purringer

De ansatte mottar automatisk påminnelser (og purringer) på epost eller SMS om å gjennomføre nettkursene de er påmeldt. Frekvensen for påminnelser og purringer kan tilpasses hvert enkelt kurs.

Meldingsfunksjon

I tillegg til automatiske meldinger, påminnelser og purringer, kan du når som helst sende personaliserte meldinger til en eller flere kursdeltakere. Alle meldinger blir logget slik at du har full oversikt over hvilken informasjon som er sendt ut, mottatt og bekreftet lest.

Følg opp klasseromskurs

Vår løsning dekker ikke bare nettkurs og e-læring. Du kan også legge inn kurskalender for klasseromskurs, og håndtere påmelding til klasseromskurs via internett. Du kan følge opp ventelister og registrere oppmøte. Slik får du en samlet oversikt over både e-læring og klassromsundervisning i samme system.

Tilpasset rapportering

En lang rekke standard-rapporter er innebygget, både som lister og diagrammer. Du kan tilpasse standard-rapportene og lagre dine tilpasninger for senere bruk. Du kan enkelt ta ut rapporter i Excel-format eller sende rapporter på epost til valgt mottaker.

For kursdeltakere

Påmelding til kurs

Påmelding til kurs kan skje via din kursleder, eller du kan selv melde deg på tilgjengelige kurs via Kurskatalogen.

Meldinger fra kursleder

Du får meldinger fra kursleder via epost og eventuelt til mobiltelefonen din (SMS). I tillegg finner du kopi av alle meldinger i meldingsloggen din.

Kompetanseprofil

Du får tilgang til din egen kompetanseprofil, som gir deg oversikt over hvilke kurs du er påmeldt og hvilke som gjenstår for at du skal oppfylle kompetansekravene som din arbeidsgiver stiller.

Brukervennlig navigasjon

Fra oversikten over dine kurs kan du enkelt starte eller fortsette på hvert enkelt kurs, og ta de nødvendige kunnskapstestene for å fullføre kurset. Innholdsfortegnelsen i kurset holder styr på hva du har gjennomgått og hva som gjenstår.

Kursbevis

Etter at du har fullført et kurs, kan du når som helst hente ut kursbevis for kurset. Kursbeviset dokumenterer din kompetanse og dine prøveresultater.

Historikk over prøveresultater

Alle resultater lagres og du kan se dine egne resultater og utvikling over tid.

Repetisjon av kurs

Fullførte kurs er tilgjengelige slik at du fritt kan repetere kursinnhold ved behov.

Vurdering av kurs og tilbakemelding

Etter at kurset er ferdig har du anledning til å vurdere kurset på en skala fra 1-5 og eventuelt gi tilbakemeldinger til kursutvikler, slik at kurset kan forbedres.

For administratorer og IT-eksperter

Bruk bedriftens logo og farger

Du kan legge inn bedriftens logo og grafiske profil, og tilpasse teksten på bedriftens påloggingsside. Vi bistår gjerne med slike tilpasninger, uten ekstra kostnad for deg.

Delegering av rettigheter

Du kan opprette egne brukere for kursutviklere, kursledere, og andre i bedriften som trenger tilgang (for eksempel ledelsen). Du velger hvilke rettigheter (lesetilgang, skrivetilgang) hver bruker skal ha.

Import og eksport av data

Løsningen har gjennomgående støtte for eksport av data til Excel/CSV og HTML-format. Rapporter kan sendes via epost ved behov eller ved faste intervaller. Støtte for avspilling av eksterne kurs i SCORM-format. Persondata, kurshistorikk, personkompetanser, etc kan importeres fra regneark.

Tilpassede rapportfunksjoner

Fra oversikten over dine kurs kan du enkelt starte eller fortsette på hvert enkelt kurs, og ta de nødvendige kunnskapstestene for å fullføre kurset. Innholdsfortegnelsen i kurset holder styr på hva du har gjennomgått og hva som gjenstår.

Endringslogg og sporing

Alle endringer blir sporet, slik at du som administrator har tilgang til komplett endringslogg. Du kan enkelt få oversikt over hvilke brukere som ikke lenger er aktive. Hver enkelt kursdeltakers aktiviteter er også tilgjengelig i kalendervisning.

Single Sign-On (SSO)

Større organisasjoner kan benytte Single Sign-On (SSO) via Microsoft Azure AD eller lokal Active Directory. Vi tilrettelegger også for brukersynkronisering og Single Sign-On via andre brukerkataloger.

OPSJON: Utvidelsesmuligheter

Kontakt oss dersom din bedrift har spesielle behov, for eksempel spesifikke krav til rapporter eller ekstra funksjonalitet. Vi tilbyr et standard REST-grensesnitt (API) for integrasjon med andre systemer.

OPSJON: Installasjon på egen server

Kontakt oss dersom din bedrift ønsker å installere løsningen internt på sin egen server på grunn av krav til sikkerhet, tilgjengelighet, ytelse og/eller Single Sign-On-løsninger, eller ønsker lisens på ubegrenset bruk innenfor bedriften.

Våre priser

Standard LMS-pakke
39kr /måned

per ansatt

Komplett læringsplattform (LMS)

Innebygget forfatterverktøy

Ubegrenset antall kurs

Opp til 50 ansatte

Gratis support inkludert

Bestill nå

Bedriftsavtale

Har du flere ansatte? Ønsker du å selge eller tilby kurs til eksterne kursdeltakere? Eller ønsker du å ta i bruk flere moduler, for eksempel både Læringsplattform (LMS) og Kompetanseoversikt?

Fortell oss om dine behov, så gir vi deg et gunstig pristilbud!

Kontakt oss
?

Hvor fort kan jeg komme i gang?

Du får tilgang til læringsplattform og forfatterverktøy innen 24 timer etter at du har bekreftet din bestilling. Løsningen er da ferdig satt opp med din egen logo og grafiske profil.

?

Kan jeg få hjelp til å lage kurs hvis jeg har behov for det?

Ja. I utgangspunktet er vårt verktøy en selvbetjenings-løsning, hvor du kan gjøre alt selv, men vi kan også bistå med hele eller deler av kursproduksjonen ved behov.

?

Kan jeg bruke løsningen for eksterne kursdeltakere, i tillegg til egne ansatte?

Ja, du kan selv velge om du vil bruke løsningen mot egne ansatte, eksterne kursdeltakere, eller en kombinasjon.

?

Hva med administrasjon av klasseromskurs og fysiske samlinger?

Educatia inneholder funksjonalitet for administrasjon av klasseromskurs, som kurskalender, påmelding, ventelister, registrering av oppmøte, etc.

Kom i gang

Vi hjelper deg gratis i gang

Opplæring av administratorer er inkludert i prisen, det samme er brukerstøtte etter at du er kommet i gang.

Avtal en demonstrasjon nå