Kompetanseoversikt

Få oversikt over kompetansen i din bedrift

Vi tilbyr en komplett, nettbasert løsning for kompetansekartlegging og kompetanseutvikling i din bedrift

Kundereferanser Funksjoner

"Educatia møter og ivaretar våre henvendelser på en svært profesjonell måte. Responsen er presis og rask og gir oss den support vi trenger."

Kari Henriksen

Seniorrådgiver HR, Luftfartstilsynet

"Vi er strålende fornøyd både med selve verktøyet og ikke minst med support fra dere! Educatia er et lettbeint system med finesser som vi liker veldig godt. Spesielt dette med oppfølging, status og mulighet for å ha god oversikt trekkes ofte frem."

Trond Laupstad

Head of Security, Legal and Compliance, Norsk Tipping

Funksjoner

Kompetanse-modulen i Educatia inneholder følgende funksjoner.

CV-database

CV-database

Med en søkbar CV- og kompetansedatabase finner du rett kompetanse med et tastetrykk! Hver enkelt ansatt kan holde sin egen CV oppdatert. Alle CV-er blir søkbare og kan enkelt skrives ut tilpasset din bedrifts grafiske profil.

Kompetanseregister

Kompetanseregister

Ledelsen definerer kompetansebehov knyttet til ulike stillingsbeskrivelser. Systemet gir oversikt via kompetansematriser og automatiske gap-analyser på avdelings- og virksomhetsnivå.

Prosjektbemanning

Prosjektbemanning

Finn rett person til neste prosjekt! Via en integrert prosjektoversikt kan man enkelt se hva ulike medarbeidere til enhver tid jobber med og hvem som er ledige for nye arbeidsoppgaver.

Bruksområder

Få oversikt over kritisk kjernekompetanse

Definer bedriftens kompetanseområder og lag en kompetanseprofil for hver stillingsbeskrivelse. Kompetansematriser oppdateres automatisk.

Finn rett person til rett jobb

Kombiner CV-informasjon med kompetansematriser og aktivitetskalender for prosjektbemanning og prosjektplanlegging.

Skap engasjement hos medarbeidere

Skap engasjement ved en strukturert tilnærming til kompetanseutvikling. Få oppdatert CV og kompetanseoversikt før medarbeidersamtalen.

Avdekk behov for opplæring og rekruttering

Analyser gap mellom ønsket og faktisk kompetanse. Lag individuelle kompetanseplaner for hver ansatt. Følg opp kompetansehevende tiltak.

Medarbeidersamtale plan

Dokumenter kompetanse

Tilfredsstill myndighetskrav til opplæring og dokumentasjon av kompetanse. Med vår komplette løsning har du full historikk over opplæringstiltak i din bedrift.

CV-database

Strukturert og søkbar CV

Hver ansatt oppdaterer sin egen CV med utdanning, arbeidserfaring, prosjektdeltakelse, kurs og sertifikater, språk, osv. Informasjonen blir lagret på en strukturert måte slik at CV-en blir søkbar i forbindelse med internrekruttering eller prosjektbemanning.

Tilpasset utskrift

CV-en kan skrives ut i PDF-format, med firmalogo og eventuelt bilde av den ansatte. Utskriften kan tilpasses ulike formål ved å velge hvilke opplysninger som skal være med. Navn kan anonymiseres. Ledere kan enkelt skrive ut flere CV-er med samme oppsett.

Samlet oversikt

Ledelsen får tilgang til en samlet over alle CV-er i bedriften, som gir en god oversikt over kjernekompetanse i virksomheten. I oversikten fremkommer det også når hvert punkt på CV-en sist ble oppdatert.

Søk i alle CV-er

Ledelsen og andre i bedriften kan søke i alle CV-er for å finne kompetente medarbeidere. Søk kan gjøres etter enkle eller avanserte kriterier, fra fritekstsøk til mer spesifikke søk på f.eks. sertifiseringer eller språkkunnskaper.

Tilpass CV-innhold i tilbud

Det kan ofte være nødvendig å spisse og tilpasse inneholdet i en CV til et spesifikt tilbud eller prosjekt. En persons standard-CV kan kopieres og tilpasses, samtidig som alle nøkkelopplysninger forblir synkronisert mellom originalen og den tilpassede kopien.

Publiser CV-er på nett

Hvorfor skal du ta ut en CV i PDF- eller Word-format for å sende den som vedlegg på en epost? Med vår løsning kan du istedet velge å publisere CVen elektronisk til dine forretningsforbindelser. Du velger selv hvem som skal ha tilgang og hvor lenge. Smart!

Kompetanseregister

Kompetanseprofiler

Ledelsen og fagansvarlige i bedriften definerer ulike kompetanseprofiler, som er samlinger av ulike kompetansekrav. Profilene definerer stillingsbeskrivelser eller kompetansebehov på prosjektnivå.

Kompetansekartlegging

Ansatte tildeles en eller flere kompetanseprofiler, og evaluerer deretter sin egen kompetanse. I samråd med personalansvarlig settes det også et ønsket nivå for kompetanse innenfor hver kategori.

Gap-analyse og utviklingsplan

Ved å sammenligne den ansattes kompetanse med de krav som er satt for kompetanseprofilen, kan man lage en utviklingsplan for den enkelte. Ledelsen får også oversikt over kompetansegap ikke bare per ansatt, men også for hver profil, avdeling, og for hele bedriften.

Integrert i medarbeidersamtaler

Det er naturlig å gjennomføre kompetansekartlegging og -evaluering som en del av forberedelsene til medarbeidersamtalen. Vi tilbyr også en integrert modul for medarbeidersamtaler.

Prosjektbemanning

Finn prosjektmedlemmer

Systemet hjelper deg med å finne frem til kandidater som kan delta i prosjekter, basert på kompetansenivå, geografisk plassering og ledig tid i en gitt periode.

Samlet prosjektoversikt

Få en samlet oversikt over alle prosjekter og hver enkelt medarbeiders deltakelse. Se hvor det er ledig tid og kapasitet for ekstra oppdrag.

Søk etter og sammenlign kompetanse

Søk i virksomhetens samlede kompetanse og sammenlign aktuelle kandidater side ved side. Hent enkelt ut detaljert CV, og sjekk ressurstilgjengelighet i den integrerte aktivitetsoversikten.

Feriekalender

Planlegg ferieavvikling og beredskap i forhold til prosjekter og løpende drift via en samlet oversikt over alle medarbeideres ferie og prosjektdeltakelse.

Demonstrasjon

Ønsker du en demonstrasjon av løsningen?

Ta kontakt, så avtaler vi et nettmøte hvor du får en demonstrasjon av løsningen og vi kan diskutere dine behov i nærmere detalj.